Calendari per a presentar les propostes

Fins al 15 d'agost de 2022 teniu temps d'enviar el vostre projecte. A la fi d'octubre de 2022 comunicarem a les guanyadores que el seu projecte ha estat triat per a ser patrocinat i que rebran l'import total sol·licitat. Al desembre de 2022, es durà a terme el lliurament dels premis.

¡No esperis fins l'últim día!

Recorda que, com més interacció obtingui la teva resposta, més visibilitat tindra i més posibilitats de obrindre el patrocini.