Calendari

Calendari per a presentar les propostes

Fins al 15 d'agost de 2019  teniu temps d'enviar el vostre projecte. El setembre de 2019 comunicarem a les guanyadores que el seu projecte ha sigut elegit per ser patrocinat i que rebrà l'import total sol·licitat. L'octubre de 2019, es realitzara la entrega dels premis.

¡No esperis fins l'últim día!

Recorda que, com més interacció obtingui la teva resposta, més visibilitat tindra i més posibilitats de obrindre el patrocini.

Calendari per a presentar les propostes

Fins al 15 d'agost de 2019  teniu temps d'enviar el vostre projecte." data-share-imageurl="">