Preguntes freqüents

Quants projectes es poden presentar? Un per esportista i modalitat esportiva.

Quina tipologia han de tenir els projectes? Es pot presentar qualsevol tipus de projecte sempre que l'aportació de capital que necessiteu estigui relacionada amb la millora del vostre rendiment esportiu.

Exemples:

⦿ Material per a entrenar i/o competir.

⦿ Despeses de desplaçaments/ manutenció/ inscripcions a campionats, tornejos, etc.

⦿ Assistència a cursos/clínics específics de formació, perfeccionament, etc.

Quina és la quantitat mínima, per projecte, que es pot sol·licitar? 100 €

Quina és la quantitat màxima, per projecte, que es pot sol·licitar? 5.000 € en categoria Olímpica i Elit. 3.000 € en categoria Amateur.

Quan s'han d'executar els projectes? Els projectes han de ser per a la temporada 2021-22.

Fins quan es poden presentar projectes? Fins al 14 d'agost de 2021.

S'ha de justificar l'ús dels diners rebuts? Sí. Haureu de comprometre-us a presentar les factures i/o rebuts de les despeses que es corresponguin als conceptes sol·licitats.

Pregunta’ns